Gästbok mySQL 2.2Wolf FM:s gästbok - ADMIN

För att kunna ta bort eller svara på inlägg måste du naturligtvis kunna lösenordet.

Aktuellt inlägg: 4491

ordf 88,8 - WOLFFM 88,8

ÅRSMÖTE WOLFFM 88,8.

Kallelse till ordinarie årsmöte för Wolffm 88,8 mhz.
Datum: Söndagen den 26 mars.
Tiden: 16:00.
Platsen: Studion i Falun på Lugnetvägen 3.
Alla medlemmar är som vanligt varmt och hjärtligt välkomna.
Ni som ännu ej är medlem kan givetvis lösa medlemskap för 2017 genom att Betala 150:- på
Postgironr: 4249011-0 med namn, adress och helst mobnr och mailadress.

Genomgång av 2016 samt 2017 års nya styrelse står på agendan att behandla.

Väl mött er ordf: Tomas Öberg

Svar:

Lösenord:

« Tillbaka