TORSDAGSMIXEN
Sänds torsdagar 19:00 - 20:00, jämna och udda veckor.

Musikstil:
Blandat. Mest rock och sextiotal

Programbeskrivning:


Programledare: Anders Cadillac Man Sjöberg, a.k.a. Fäbon

Organisation:

E-post: cadillac-1967@hotmail.se

Lýnk:

ývrig information:


Stýng fýnstret