FÅR VI LOV
Sänds söndagar 18:00 - 20:00, jämna veckor.

Musikstil:


Programbeskrivning:


Programledare: Anders Sjöberg

Organisation: Wolf FM

E-post: cadillac-1967@hotmail.com

Lýnk: www.wolffm.se

ývrig information:


Stýng fýnstret